72% от европейците недоволни от работата по подобряване качеството на въздуха

Ако живеете в София или друг голям град в Европа, то навярно и вие сте сред онези 56% от европейците, които считат, че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години. В Италия така мислят 81%. В Гърция, Испания, Кипър, Румъния, Унгария и Франция на същото мнение са 70-75% от участниците в проучването на Евробарометър.

Анкетата „Отношението на европейците към качеството на въздуха“ показва силна подкрепа за по-нататъшни действия на равнище ЕС. Четирима от всеки пет участници считат, че ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за справяне със замърсяването на въздуха.

Air-pollution-600

Оказа се, че само четвърт от хората знаят за съществуването на норми на ЕС за качеството на въздуха и на национални тавани за емисиите. От запознатите с подобни норми повече от половината са на мнение, че те следва да станат по-строги.

Резултатите ще бъдат отразени в текущия преглед на Комисията на политиката на ЕС за въздуха, който трябва да приключи през втората половина на 2013 г.

Проучването показва широко разпространено неудовлетворение от действията, понастоящем предприети по проблемите на качеството на въздуха. 72% от европейците не са доволни от усилията на властите за подобряване на качеството на въздуха. Налице е всеобщо усещане, че нивото на информацията за качеството на въздуха е недостатъчно: 6 от 10 европейци не се чувстват достатъчно информирани по въпросите, свързани с качеството на въздуха.

по-строг контрол на емисиите от промишлеността и производството на енергия предлагат 43% от анкетираните, запитани за най-ефективния начин за борба със замърсяването на въздуха. Емисиите от превозните средства (96%), промишлеността (92%) и международния транспорт (86 %) са сочени за замърсител с най-голямо влияние.

Почти 9 европейци от 10 считат, че болестите, свързани с качеството на въздуха, като заболяванията на дихателната система и сърдечносъдовите заболявания, са сериозен проблем. Около 80% считат повишаването на киселинността и еутрофикацията за сериозни проблеми.

Електрическите леки автомобили и хибридните електрически/бензинови леки автомобили са считани за най-благоприятни за качеството на въздуха, а електроенергията — за най-екологосъобразния начин за отопление на дома, следвана от дървесната биомаса, газ и биомаса под формата на пелети. Седем от десет души вярват, че на енергията от възобновяеми източници следва да бъде даден приоритет като основен енергиен вариант в бъдеще. Около 85% от европейците са съгласни с така наречения принцип „замърсителят плаща“, според който тези, които замърсяват, следва също така да платят разходите за отрицателните въздействия върху здравето и околната среда.

Какво може да направи отделният човек за подобряване на качеството на въздуха? 63% от европейците посочват намаляването на използването на личния автомобил и смяната на старото битово оборудване с ново, което е с по-голяма енергийна ефективност.

Като част от прегледа Комисията стартира също така консултация онлайн със заинтересованите страни, при която гражданите на ЕС, организациите и предприятията могат да представят своите виждания и идеи за вариантите за прегледа на политиката за въздуха. Онлайн консултацията е открита до 4 март 2013 г.

САЩ ще изисква електрическите автомобили да вдигат шум

Агенцията за безопасност при американското правителство настоява електрическите и хибридните превозни средства да правят повече шум при движение с ниски скорости, така че пешеходците да могат да ги чуват, когато наближават.

Леките и товарните електрически и хибридни автомобили, които са много по-тихи в сравнение с конвенционалните бензинови или дизелови превозни средства, не вдигат достатъчно шум при ниски скорости, за да могат да бъдат чути от пешеходци, велосипедисти и хора с увредено зрение, заяви щатската Национална служба за безопасност на магистралния трафик заяви в понеделник.

Пешеходци, велосипедисти и незрящи разчитат на слуха си, за да знаят кога приближава автомобил, затова е важно те да издават разпознаваем звук. Сминка: CC: Kiyok

Предложеното правило изисква еко колите да произвеждат допълнителен шум при скорости под 30  км в час. Службата казва, че иначе колите вдигат достатъчно шум, за да се чува движението им при по-високи скорости.

Автомобилопроизводителите ще бъдат в състояние да определят звуците, които колите да произвеждат, избирайки от широк кръг възможности. Подобните превозни средства обаче ще трябва да произвеждат едни и същи звуци. Правителството казва, че пешеходци трябва да бъдаъ в състояние да чуят звуците въпреки фоновите шумове.

Сега обществеността има 60 дни, за да коментира предложеното правило. Агенцията ще използва обществения принос за изготвянето на окончателно правило.

Службата по пътна безопасност оценява, че новите шумове биха могли да предотвратят 2800 случая на наранявания на пешеходци и велосипедисти за всяка година от времето на живот на всеки модел хибридни или електрически джипове, камиони и коли.

Строгите икономии в кризата създават устойчиви навици у потребителите?

Домакинствата изпитват все повече трудности да плащат сметките си и може да се предположи, че въпроси като устойчивото развитие не са на дневен ред за хората. Но дали е така?

Със сигурност е вярно, че затягането на бюджетите сае накърнило продажбите навсякъде по света/ Но има все повече доказателства, които сочат, че икономиите предизвикват нов вид положително поведение при пазаруване  – у всички социално-икономически групи.

Британската верига магазини Sainsbury е решила да разгледа отблизо навиците за пазаруване на клиентите си и е установила, че качеството, целостта и устойчивостта са все по-важни фактори, които оформят избора на потребителите. Анализите са довели до заключението, че е налице преход – от прекомерното и показното потребление към пестеливото и устойчив пазаруване. Мнението на експертите е, че хората преоткриват навиците на пазаруване и готвене на предишните поколения, включително седмичното планиране на храната, креативното отношение към остатъците или изготвянето на пакетиран обяд за работното място.

Лудешкото пазаруване е забавно, но неговата ера май вече е към края си – потребителите стават по-спестовни и премерени в покупките

Научните констатации са подкрепени от по-конкретни статистически данни. Общото количество отпадъци, което домакинствата в Англия генерира всяка година от 2007 г. насам, е намаляло. Миналата година за първи път се видя, е домакинствата рециклират повече отпадъци, отколкото пращат на депата.

Туристически проучвания показват, че пропътуваните километри с кола са започнали да намаляват. Броят на годишните пътувания с кола също спада, докато използването на железопътния транспорт процъфтява. Дългосрочният спад в колоезденето и ходенето пеш също е преустановен.

Дали наблюденията на Sainsbury’s касаят само англичаните и не се отнасят за други по света?

Изглежда да и това е подкрепено от изследвания от цяла Европа, които разглеждат  тенденциите в начина на живот на потребителите. Тези тенденции показват, че има нарастваща вълна на внимание от страна на потребителите върху факта, че трябва да живеят по-отговорно. Потребители искат да правят по-добър избор, но не и компромис с качеството.

Това подкрепя мнението на Sainsbury, че потребителите стават все по-пестеливи. Проучването установява, че достъпният избор и леснотата за действие резонират с желанието на хората да живеят по-отговорно. Налице е нарастващо признание, че малките неща могат да доведат до нещо по-голямо и хората са склонни да направят промени както в собствения си избор за пазаруване, така и в местната общност.

Но какво да прави бизнесът?

Констатациите на Sainsbury и тенденциите от научните изследвания показват, че потребителите очакват все повече компании да се придържат към борбата с екологичните и социалните въпроси, без да прехвърлят тежестта на допълнителните разходи върху клиентите си.

Фирмите, които желаят да се открояват на фона на тези условия или да изграждат марката си около социалните и екологичните предимства, трябва да покажат осезаемо доказателство за усилията си и да очакват да бъдат проверявани за всички свои бизнес въздействия (не само по отношение въпросите, които те сами подчертават).

Най-същественото е, че компаниите трябва да отговорят на проблемите на местно ниво. Проблемите, които са „близо до дома“, вълнуват най-силно потребителите. Осезаемите ползи ще бъдат най-високо оценени, ако може да се види прякото им влияние в общността.

В Литва рециклират коледните елхи

Тази снимка, на която човек поставя коледно дърво в специален контейнер във Вилнюс, Литва, е заснета на 7 януари 2013.

След като донесоха радост на литовските семейства по време на празниците, коледните дървета в града сега ще ги топлят през останалата част на зимата, след като бъдат превърнати в биогориво.

Местна фирма за събиране на отпадъци е разположила специално предназначени за елхите контейнери из молове и пространствата между жилищните блокове в 12 града в Литва. С това фирмата е призовала хората да оставят именно там ненужните борове или ели.

„Всички бяхме зарадвани от красивите коледни елхи по време на празниците, а те могат да ни напуснат по дин добър начин като станат биогориво и затоплят домовете ни“, казва Инга Ковальонок от компанията за еко-услуги.

Дружеството се надява, че инициативата ще повиши обществената информираност относно рециклирането. Еко-службата очаква да събере около 700 кубически метра дървета и след това ще ги предаде на производителите на биогорива.

2013 ще докара нови, чисти камиони и автобуси из целия ЕС

Съгласно новите правила на Европейския съюз за борба със замърсяването, камионите и автобусите, които слизат от поточните линии в ЕС тази година, ще доведат до значително по-малко вредни изгорели газове.

Европейската комисия заяви, че новите норми, известни като „Euro VI“ и заменящи стандартите, определени през 2008 г., ще намалят емисиите на азотен окис с 80%, а твърдите частици с 66%. Това ще даде тласък на страдащия автомобилен сектор.

„Днешното намаление на емисиите ще помогне за почистване на въздуха, който дишаме, и ще подобри конкурентоспособността на автомобилната индустрия в Европа“, заяви комисарят по промишлеността Антонио Таяни. „Ние създаваме печеливша ситуация: ще имаме по-чисти камиони и автобуси, които ще определят новите тенденции в сектора и ще са подходящи за износ в световен мащаб“.

Азотните оксиди и микро-частиците, каквито обикновено се излъчват при изгарянето на дизеловото гориво – са основни компоненти на замърсяването от транспортния сектор. Новите норми на ЕС са в съответствие с еквивалентните пределни стойности за емисиите в САЩ.

 

Берлинските пътници ще се возят в сгъваемия електромобил Hiriko

Deutsche Bahn – компания, която оперира германската железопътна мрежа – ще вкара в употреба сгъваемото електрическо превозно средство Hiriko като част от транспортната мрежа в Берлин. Сгъваемите автомобили Hiriko, предназначена за мрежата за споделяне на коли в града, ще премине през серия тестове като възможно решение за „последната миля“ в железопътната мрежа на Deutsche Bahn. Това означава, че пътуващите ще използват сгъваемата електро-кола, за да се придвижват от ЖП станциите до своите дестинации.

Hiriko на баски означава „от града“. Неговите дизайн и функции са специално направени за оживените улици на града с тясното улично пространство и ограниченията за паркиране. Hiriko е с дължина около 2,4 м. При паркиране тя може да го сгънете и да стане 1,5 м. Екипът, разработил Hiriko, е разчел този модел превозни средства за общините, които на свой ред да ги отдават под наем на пътуващите в града – като споделени превозни средства.

Hiriko се състои от баски консорциум от автомобилни доставчици и инженери от Масачузетския технологичен институт. Концепцията за градски автомобил зад Hiriko се е зародила в MIT Media Lab, а търговското й разработване започва по-късно в Баския регион от испански консорциум.

Берлин се е съгласил на пилотен проект с началната фаза през тази година, състояща се от изпитвания и адаптации на возилото за обществено ползване в Берлин. Официалната програма е планирана за 2014 г.

Факторите, изиграли роля в решението Deutsche Bahn е да се заеме с Hiriko като автомобил за споделяне, включват способността на превозното средство да се сгъва и да заема малко място, гъвкавостта му – четирите колела могат да се завъртат под 60-градусов ъгъл – и това, което от фирмата описват като „авангардна“  електроника, която позволява колата да се свърже към платформа за интермобилност. Колата се захранва от литиево-йонна батерия, която позволява пробег от над 100 км. между две зареждания. Колите Hiriko могат да се презареждат за 15 минути.

Франция започва спасителен план за слънчевата енергетика

Франция е удвоила целевия си капацитет за фотоволтаична електрическа енергия и ще предложи повече финансова подкрепа за малките слънчеви ферми, които използват европейски панели, в опит да спаси страдащата соларна индустрия на страната.

Министърът на енергетиката Делфин Бато обяви мерки, които се очаква да стимулират инвестиции в размер на над 2 млрд. евро, по време на посещение в завод за слънчеви панели в Западна Франция.

Социалистическото правителство на Франция се опитва да спаси една индустрия, която е загубила около 15 000 работни места през последните две години, след като предишното консервативно правителство се опита да спре раздуването на балона при новите соларни инсталации. През 2012 г. в индустрията бяха заети 18 000 души, което е спад от наличните 32 500 през 2010 г.

Целевият капацитет е увеличен двойно до 1000 мегавата (MW) на година, което е равно на малък ядрен реактор, заяви Бато.

Франция ще добави бонус в размер на до 10 процента върху субсидията за преференциалните тарифи за малките соларни паркове, които използват панели, изработени в страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Малките производители на соларна електроенергия ще получат допълнителна помощ за използването на панели, произведени в Европа

Тези спешни мерки, които ще влязат в сила с постановление по-късно тази година, целят да подкрепят соларната индустрия, до изготвянето на нов, по-широкообхватен енергиен закон след така наречения от правителството „дебат за енергийния преход”.

Жан-Луи Бал, ръководител на водещото френско ВЕИ лоби, заяви, че мерките ще позволят на сектора да оцелее в краткосрочен план, но не предлагат дългосрочна видимост за индустрията. „Все пак това е първото положително съобщение от правителството в продължение на три години,“ каза Бал.

Франция бавно възприема новата, силно субсидирана енергия от възобновяеми източници, като вятърната и слънчевата. ВЕИ енергията представлява 13% от енергийния микс на страната – доста под целевите 23%, определени от бившия президент Никола Саркози за  периода до 2020.

Принц Чарлз настоява за бързо спасяване на климата, докато чака да стане дядо

Един от най-големите еколози във Великобритания, уелският принц Чарлз, отново призова за бързи действия във връзка с изменението на климата, като предупреди, че не иска да остави „чаша, пълна с отрова“ на първото си внуче.

Говорейки в интервю по местната телевизия ITV, наследникът на трона каза, че сега е още по-чувствителен към проблемите за дългосрочното въздействие върху околната среда, тъй като се готви да стане дядо след новината, че херцогинята на Кеймбридж е бременна.

Чарлз е яростен защитник по въпросите на околната среда и е помогнал за десетки зелени ангажименти от страна на хиляди фирми чрез мрежата „Mayday“, която създаде през 2007 г.

„Продължавам от години (да говоря) за значението на мисленето в дългосрочен план по отношение на щетите за околната среда и изменението на климата“, каза принцът. „Ние наистина не бихме искали….да оставим един все по-нефункционален свят на нашите внуци“.

„Не искам да се конфронтира, с бъдещия ми внук, който ще каже „ти защо не направи нещо?“. Чарлз, който се почувствал „много стар“ при новината за бъдещото внуче, казва, че сега за него е още по-важно да може хората да са сигурни, че ще оставят на идното поколение нещо, което да не е „чаша, пълна с отрова“.

Коментарите следват серия от научни доклади през последните месеци, които предупреждават, че светът е на път към потенциално катастрофално повишение на глобалните температури и то само в рамките на времето до края на века – датата, което днешните бебета е възможно да доживеят.

Има ли сила компютърната игра като оръжие за опазване на природата?

Дали компютърната игра би могла да помогне в борбата за опазването па природата? Отговора на този въпрос ще стане ясен по-късно тази година, когато се разбере как природолюбителите ще посрещнат първата у нас онлайн игра, която поставя играча на мястото на един от застрашените видове.

Застрашеният представител на фауната е египетският лешояд, а играта се разработва от Българското дружество за защита на приците.

Само месец преди завръщането на първите египетски лешояди от Африка ще бъде готова и първата онлайн електронна игра за египетския лешояд, разказаха от БДЗП. Играта е първа по рода си и ще бъде абсолютно свободна за достъп. Целта й е да разкаже за начина на живот на този световно застрашен вид птица и за заплахите, които го дебнат отвякъде.

Играчът ще трябва да се въплати в ролята на египетски лешояд и да избере най-добрата жизнена стратегия, за да оцелее от излюпването си до местата за зимуване в Африка.

„С това се надяваме да спечелим повече сърца, които да бъдат съпричастни към тежката съдба на египетския лешояд. Надяваме се играта да бъде интересна както за млади, така и за възрастни. Разбира се, не забравяйте освен от монитора, да наблюдавате египетските лешояди и в природата“, призоваха от БДЗП.

Как да живеем екологично

Небостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите обитателиНебостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите

Chartier-Corbasson разкри плановете си изграждането на внушителен... »

Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“

Колко по-скъпи са устойчивите сгради от онези, които не попадат в тази... »

Европейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на сградитеЕвропейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на

Европейската комисия прие серия от нови предложения, които имат за... »

[→YD Recent Posts Widget]

реклама

реклама

Приятели на GreenTech.bg