Германия няма да има желания брой електроавтомобили без държавно финансиране

Целта на Германия да има 1 милион електрически автомобила по пътищата си до 2020 г. може да бъде постигнато само ако се осигури държавно финансиране за превозни средства, работещи без изкопаеми горива.

Не повече от 600 000 електрически коли ще бъдат в движение из пътищата на най-голямата икономика в Европа в края на десетилетието, ако няма допълнителни субсидии, според доклад, публикуван в сряда от група от експерти. Екипът е съставен от представители на производителите на автомобили, науката, политиката и съюзите.

Правителството обеща да осигури държавно финансиране за научни изследвания в областта на електрическите автомобили. Кабинетът планира и други стъпки, като например 10-годишно освобождаване от автомобилен данък за собствениците, които купуват автомобили, работещи без изкопаеми горива, в срок до 31 декември 2015. Това обяви министърът на икономиката Филип Рьослер на пресконференция миналата седмица.

Рьослер обаче поля със студена вода очакванията за по-нататъшна помощ от правителството, като отбелязва, че компаниите, а не на правителството са отговорни за изграждането на автомобилите и инфраструктурата за презареждането им. „Не би имало смисъл да се влиза на този пазар със субсидии“, каза министърът.

Пречки за електрическите превозни средства са високите разходи за батериите, ограниченият пробег на колите и липсата на инфраструктура за зареждането им.

Редките земни елементи в Китай намаляват

Страната осигурява над 90% от световните доставки на редки земни метали

Те се съдържат в практически всяко електронно устройство – редките земни метали. Те са група от 17 елемента, които са необходими за функционирането на всеки мобилен телефон, компютър, музикален плейър, а също и за работата на вятърните турбини, електрическите автомобили и др.

Докато всеки ден се произвеждат безчет такива устройства, запасите на планетата от редкоземни метали намаляват, а Китай, която осигурява над 90% от световните доставки на редки земни метали, предупреждава, че залежите й са изтощени.

Според BBC „Китай предупреди, че спадът в добивите на редки земни елементи в основни минни области се „ускорява“, тъй като повечето от оригиналните ресурси са изчерпани. В политически доклад правителството на Китай обвини за проблема прекомерната експлоатация и незаконния добив.

Китай осигурява повече от 90% от световните доставки на редки земни метали, но има само 23% от световните валутни резерви. Страната призовава тези с резерви да увеличат производството на редки земни елементи, които се използват за направата на електроника“.

Домовете ще черпят енергия от електрическите автомобили

Електрическите автомобили имат огромни батерии, които съхраняват голямо количество енергия. Но през по-голямата част от деня и през нощта колата бездейства – и нейната батерия също. Производителите на автомобили Toyota и Nissan и техните договорни партньори вече мислят за това как да включат тези батерии в ежедневието, правейки възможно използването им у дома и като ресурс за електрическата мрежа.

Nissan и Nichicon пускат "LEAF за дома" система за електрозахранване със "зарядна станция за електромобил"

Най-новото изобретение в тази посока е домашна зарядна станция от японския производител Nichicon. Това е първата влязла в продажба зарядна станция за Nissan Leaf, която позволява на енергията да се движи в две посоки. Къщата може да захранва автомобила, но и колата може да захранва къщата. Когато къщата захранва колата, де факто не къщата осигурява енергия, а че използва ток от електрическата мрежа. Обикновено такова зареждане се случва по време на вечерните часове, когато колата е паркирана в гаража и когато потреблението на ток е по-слабо.

През деня обаче зарядното устройство на Nichicon може да бъде настроено от собственика така, че да включи батерията на колата към електрическата мрежа, така че електрическата мрежа да черпи електрическа енергия от батерията, за да отговори на търсенето по време на пиковото потребление. За тази услуга собственикът следва да получи някакъв вид отстъпка, което пък ще снижи разходите му за електроенергия за дома.

Такава система обаче би могла да се използва и в комбинация с възобновяеми енергийни източници като вятърната и слънчевата енергия. Те са непостоянни по своя характер. Енергията от такива източници може да се „съхранява“ в електрическите батерии на електромобилите и да се използва по време на върховото потребление.

Токът от батерията на колата може да се използва и за дома. Това би било полезно по време на извънредни ситуация, като например прекъсване на електрозахранването. Nissan казва, че батериите в нейните електростанции „носят“ около 24 киловатчаса. Това значи достатъчно енергия дори и най-лакомите за ток уреди в дома за около ден.

Toyota има своя собствена система, която работи чрез 100-волтов AC инвертор при нейния хибрид Prius. Той преобразува електричеството в колата в променлив ток, който може да се използва за уредите в дома. Електрическият поток се контролира от комуникационна система, свързваща колата, къщата и зарядното устройство.

С пълен резервоар и напълно заредена батерия един Prius може да осигури около 10 киловатчаса за около четири дни, тъй като Prius може да се използва и като генератор.

И двете системи се въведени първо в Япония. Това е така, защото най-добра възвръщаемост на инвестицията за собствениците на жилища са местата, където цената на електроенергията е най-висока и има прекъсвания на електрозахранването.

Много европейски страни не се справят добре с отпадъците и опазването на водите

Много от европейските страни не се справят добре с управлението на отпадъците, отпадните води и опазването на водите въобще. За това свидетелства серията от предупреждения, които Еврокомисията отправи миналата седмица до няколко държави-членки. Австрия, Италия, Кипър, Литва, Малта и Португалия получиха предупреждения за неспазване на евродирективите за водите, отпадъците, замърсяването.

Австрия бе приканена да се съобрази с правото на ЕС за водните услуги. Според ЕК, Австрия не прилага правилно принципа на възстановяване на разходите за водни услуги. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията изпрати мотивирано становище, с което поиска Австрия да побърза с въвеждането на правото на ЕС в тази област.

По силата на Рамковата директива за водите, държавите-членки трябва да оценяват водите по начин, който включва екологичните и суровинни разходи и осигурява достатъчен стимул за ефективното й използване. Възстановяването на разходите за водни услуги е важен инструмент за постигане на общата цел на директивата за добро екологично и химично състояние на водите и за справяне с човешкия натиск. Директивата също така е ефективен начин за прилагане на принципа “замърсителят плаща”. Държавите-членки могат да се въздържат от прилагане на принципа при определени условия, но те не могат да изключат принципа на възстановяване на разходите за някои услуги.

Италия, въпреки успеха за Лацио, отива в съда заради градските отпадъчни води. Проблемът там е, че според ЕК страната не се справя със задължението си да гарантира, че отпадъчните води от агломерации с над 10 000 жители, които попадат в чувствителни зони, се третират правилно. Липсата на адекватни системи за събиране и третиране на водите се изисква от законодателството на ЕС от 1998 г. насам. Такива води представляват риск за човешкото здраве, за вътрешните водни басейни и за морската среда. Въпреки постигнатия добър напредък откакто ЕК изпрати мотивирано становище по този въпрос през 2011 г., все още има значителни недостатъци, които остават непоправени.

Съгласно законодателството на ЕС относно пречистването на градските отпадъчни води от агломерации с над 10,000 жители, общините са длъжни да имат системи за събиране и пречистване на отпадъчните води от 1998 г. Държавите-членки трябва също да гарантират, че води, които проникват в системите за събиране, се подлагат на “вторично” третиране за отстраняване на замърсителите, преди водата да отиде в морето или сладководните басейни. Пречиствателните станции трябва да могат и да се справят със сезонните колебания в натоварването на отпадъчните води.

Кипър и Литва не са транспонирали правилно изискванията на ЕС в областта на законите за отпадъците: Кипър (за депонирането) и Литва (за отпадъците от опаковки), причинявайки вреда за човешкото здраве и околната среда, потенциално създавайки бариери за търговията и нарушавайки на конкуренцията. По препоръка на комисар по околната среда Янез Поточник, Комисията насочва Кипър към решение на Съда на Европейските общности и изпраща до Литва мотивирано становище, с което иска изменения в нейното национално законодателство.

Малта бе приканена да се съобрази с европейското законодателство за отпадъците от опаковки. Европейската комисия е загрижена, че в Малта неправилно прилагане на определението на опаковките и отпадъците от опаковки в си законодателство е в разрез с евро-нормите. По препоръка на комисаря Поточник ЕК изпрати на Малта мотивирано становище.

Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки обхваща всички отпадъци от опаковки, независимо от използвания материал, и е предназначена да намали обема на отпадъците и да насърчава устойчив растеж. Директивата дефиниране на критерии за определяне на опаковките и отпадъците от опаковки, които държавите-членки следва да внесат в националното си законодателство.

Комисията е идентифицирала редица недостатъци в транспонирането на директивата в Малта, включително разпоредба, която предполага, че малтийското законодателство се прилага само за продукти, директно предлагани на малтийския пазар, но не и за продукти, предлагани на пазара в други държави-членки и след това предложени в Малта.

Португалия бе призована да осигури достатъчно обработване на отпадъчните води, генерирани в малките градски агломерации, и водите, които не са в съответствие с европейските стандарти за чистота на водите с черупкови организми. ЕК изпрати мотивирани становища, за да поиска от Португалия да се съобрази с правото на ЕС и в двете области.

Страните, до които са изпратени мотивирани становища, имат два месеца да дадат обяснения защо изостават в прилагането на европейските норми.

Къща високо в дърветата

Интериорният дизайнер Лин Ноултън винаги си е мечтала за колиба от дърво. Затова тя решила да построи своята малка мечта насред една малка горичка в неин имот на два часа и половина път северозападно от Торонто. Всеки елемент от дървесната къща е рециклиран, а основната конструкция е направена от дърво – от една плевня, разказва TreeHugger.com.

Къщата е високо сред дърветата, върху повдигната платформа. Освен стълбата за качване има и детска пързалка за слизане, която не само може да радва децата, но може да служи и на възрастните. Прибрана е от детска площадка, където старите съоръжения били подменени с нови, а старата пързалка била в добро състояние. Голяма дъсчена тераса и прозорец, който при отваряне се превръща с барплот, позволяват на обитателите да прекарват свободното си време доста приятно.

Дизайнерката всъщност е дала живот на нещо, което иначе би било съборено и изгорено. Неин приятел, от когото откупила плевнята, искал да види дали може нещо да се направи от нея, след като плевнята пострадала от торнадо. Дизайнерката сметнала, че би било престъпление да се изгорят останките от дъсчената постройка.

Музикален фестивал се случва само чрез велосипеди

Днес в Сан Франциско започва един интересен празник: шестият „Велосипеден музикален фестивал“.

Фестивалът в Сан Франциско зависи изцяло от велосипедите.  Те са основното средство за транспортиране не само на музикантите, които ще излязат на сцена, но и на самото оборудване – то също се придвижва на две колела без мотор.

На публиката се сервират коктейли, “разджуркани” чрез велосипедите. На сцената се пее за велосипеди.

На всичкото отгоре цялото оборудване се захранва с електроенергия, генерирана от стационарни велосипеди. Кой ги върти? Доброволците на фестивала, кой друг.

Ето на това се казва отдаденост към каузата! Дали да не направим такъв фестивал и у нас?

ЕК затваря случая Лацио след приемане на планове за управление на отпадъците

Често чуваме, че Еврокомисията иска да санкционира една или друга държава-членка на ЕС заради неспазване на еко-законодателството на Европа, но рядко се случва да чуем обратното. Ето, че тази седмица има и добра новина: Европейската комисия закрива делото срещу Италия, след като най-накрая бяха приети планове за управление на отпадъците за регион Лацио.

През 2007 г. Съдът на ЕС установи, че Италия е в нарушение на задълженията си заради неуспеха в приемането на такива планове, които са необходими за защита на човешкото здраве и околната среда.

По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник тази седмица Комисия прекратява делото.

Приемането на плана за отпадъците е много важна първа стъпка, но Комисията остава загрижена за прилагането му и призова италианските власти да положат усилия за гарантиране на правилно управление на отпадъците в региона.

В решение на Европейския съд, търсено от Комисията, Съдът осъди Италия през юни 2007 г. заради липсата на планове за управление на отпадъците за редица региони и провинции, включително региона на Лацио. Тези планове са задължителни по силата на Рамковата директива за отпадъците и Директивата за опасните отпадъци.

Италия прие планове за управление на отпадъците в съответствие с тези директиви за всички засегнати области, с изключение на област Лацио. Италианските власти информираха Комисията на няколко пъти, че са били предприети стъпки за приемане на план за Лацио, но Комисията остана загрижена заради бавния темп на приемане.

След като решението не бе спазено дълго време, Комисията изпрати официално уведомително писмо на 8 май 2008 г., предупреждавайки, че може да се стигне до съд втори път и до глоби.

На 16 март 2012 г. Италия най-накрая изпрати на Комисията плановете си за управление на отпадъците за регион Лацио, приети на 18 януари 2012 г.. Оценката на ЕК за плановете показва, че те са в съответствие със законодателството на ЕС.

Въпреки че това е важна първа стъпка, Комисията очаква властите да гарантират, че планът ще бъде приложен на практика.

Европа санкционира Ирландия заради проблеми с ОВОС

Европейската комисия призова Унгария да се съобрази с европейското законодателство в областта на оценките на въздействието на проектите върху околната среда и прикани Съда на ЕС да глоби Ирландия заради същия проблем.

Европейската комисия призова Ирландия да приведе своето национално законодателство в областта на оценката на въздействието на проектите върху околната среда в съответствие с правилата на ЕС. Въпреки значително взаимодействие на страната с Комисията, законодателството в областта на оценките на въздействието върху околната среда в Ирландия все още съдържа редица недостатъци. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията призова Съда на ЕС да санкционира Ирландия с еднократна сума – глоба от над 1 800 000 евро, както и с ежедневно плащане на глоба от над 19 000 евро за всеки ден нарушение след второто решение на съда.

Едновременно с това Европейската комисия призова Унгария да съобрази националното си законодателство в областта на оценката на въздействието на проектите върху околната среда в съответствие с правилата на ЕС. По препоръка на комисаря Поточник, Комисията изпрати мотивирано становище. При липса на задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да отнесе случая към Съда на ЕС.

Основна цел на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е да гарантират, че проектите, по силата на своя характер, мащаби или местоположение, които ще имат съществени последици върху околната среда, са обект на оценка на въздействието.

Ирландия, въпреки че бе призована по-рано, а след това и санкционирана от Съда на ЕС през мар 2011, все още не е транспонирала директивата в националното си законодателство. В Унгария пък директивата за ОВОС е неправилно транспонирана в националното законодателство.

Климатична „машина на времето“ тества бъдещите нива на CO2

Климатична машина на времето е построена в Австралия. Странната измислица се състои от няколко високи рамки от тръби, които изпомпват въглероден диоксид във въздуха около гора. Странната конструкция е част от научен експеримент за измерване на ефекта на въглеродния диоксид върху горите с цел добиване на един поглед за бъдещето.

Проектът се простира на четири акра. Той е наречен EucFACE и в него се използват евкалиптови дръвчета. Авторите са учени от Университета на Западно Сидни. Учените са започнали проекта, защото – въпреки че нивата на въглероден диоксид из целия свят са се увеличили през миналия век – не е никак ясно колко CO2 могат да абсорбират растенията и какво ще се случи ако тези нива продължат да се повишават.

Настоящите нива на CO2 са около 390 частицина милион; прединдустриалните нива на СО2 са били около 280 частици на милион. Удвояването на количеството на CO2 във въздуха повишава средната глобална температура с около 3 градуса по Целзий. Освен това последните проучвания намекват, че климатът може би е по-чувствителни към нивата на CO2 отолкото някога някой е мислил. Затова съставянето на добра картина на ефектите може да се окаже спешна задача.

В течение на няколко месецаизследователите ще увеличават количеството на CO2 от 390 PPM до достигането на 550 PPM – прогнозното ниво, което се очаква да бъде достигнато по-късно през този век. След това учените ще изследват дърветата през следващите 10 години, за да видят как (и дали) те се адаптират към новите концентрации на CO2.

Височината на рамката позволява инструменти за измерване да следят какво се случва на различни нива на гората – от въха на короната до почвата.

Изследването е особено важно за Австралия, тъй като този дирвесен вид покрива голяма част ит страната и е важна част от нисковъглеродната стратегия на Австралия. Ако концентрациите, които дърветата мгат да поемат, намалеят, това ще означава или засаждане на нови дървесни видове, или прилагане на по-строги стандарти за емисиите.

Отвъд отработените газове: за другите „автомобили“ замърсители

При пороя от новини и коментари относно емисиите от превозните средства – отработените газове – понякога забравяме, че двигателят не е единственото нещо в автомобила, което допринася за замърсяването на въздуха. Освен горивото принос за замърсяването имат накладки, гуми и други части на автомобила, както и самото покритие на пътя. Всички те освобождават частици прах в атмосферния въздух, които могат да причиняват сърдечно-съдови и дихателни проблеми у тези, които са изложени на въздействието им.

Според проучване на журнала Environmental Science & Technology, „тези частици, които не са отработени газове, преставляват почти същия процент от частиците във въздуха, които се явяват в резултат на използването на на превозните средства, колкото са и емисиите от отработени газове.“

Конгресът за зелени автомобили пък извади наяве следните данни:

Въпреки, че аеродинамичният диаметър на тези неемисийни твърди частици има тенденция да е по-голям от този на частиците от отработените газове, те все пак могат да навлизат в дихателната система и евентуално да доведат до неблагоприятни въздействия върху здравето.“

Източниците и видовете атмосферни частици включват:

  • Желязо, мед, антимон, барий от експлоатацията на спирачките;
  • Пътните настилки обикновено се състоят от бетон или смес с битуминозни свързващи вещества и износването на такава повърхност с голяма вероятност може да генерира частици от минерален произход;
  • Износването на гумите с най-голяма вероятност води до генерирането на предимно карбонатни частици, въпреки че може да има и малки количества метали, по-специално цинк, който се използва като активатор на вулканизацията;
  • Частици от материали, генерирани от пътната настилка, могат да включват частици от отломки от превозни средства, а в допълнение може да има и материали, генерирани от източици извън пътната настилка, но попадлан върху нея (масла и др.). Това може да включва прашинки минерали от местната околна среда, обикновено силиций, алуминий, калций и желязо, особено в сухите места. В някои страни процедурите за зимно поддържане са свързани с развърлянето на сол върху платното, а в други страни е приета практиката на опесъчаване на платната за движение.

Този източник на замърсяване на въздуха няма да бъде решен с преминаването към електрически автомобили и хибриди. Феродовите компоненти може да намалеят заради използването на регенеративни спирачки при електрическите коли, но гумите, прахът, маслата ще останат проблем.

Как да живеем екологично

Овална къща със зелен покрив ухае на билки в дебрите на ФранцияОвална къща със зелен покрив ухае на билки в дебрите на Франция

Архитект Патрик надо е проектирал тази овалнакъща със зелен покрив,... »

Японска плетачна техника вдъхновила хитра конструкция за… детски пясъчникЯпонска плетачна техника вдъхновила хитра конструкция за… детски

Проектирането на пясъчник за деца изобщо не изглежда голямо... »

Нулево-енергиен дом се управлява чрез смартфонНулево-енергиен дом се управлява чрез смартфон

Цяло ново поколение екологично настроени дизайнери се е оформило в... »

[→YD Recent Posts Widget]

реклама

реклама

Приятели на GreenTech.bg