Първи конвертиран хибриден влак променя правилата на релсите

Хибридните автомобили и хибридните автобуси са факт вече доста дълго, дори са се превърнали в нещо добре познато в автомобилния транспорт.

Теоретично преходът към хибридно захранване при влаковете трябва да е нещо лесно, тъй като много от тях така или иначе имат устройства за дизелови и електрически двигатели, които се използват алтернативно в зависимост от това дали ЖП трасетата имат електрическо захранване.

Но поради редица фактори, като например по-дългите цикли на планиране на капиталовите инвестиции, чувствителността към надеждността и по-екстремните условия, с които се сблъскват влакове, хибридната технология се бави в своя скок към релсите. Засега тя е ограничена предимно до маневрените локомотиви, които имат особено висока енергийни загуби. Това е път да се промени. Носителят на промяната е първият конвертиран хибриден влак, возещ пътници в Германия – част от пилотен проект за хибриден влак.

Първият проект за влак-хибрид ще превозват пътници между Ашафенбург и Милтенберг, югоизточно от Франкфурт на Майн. Маршрутът има 14 спирки за 37 км. Това значи, че има много възможности за презареждане на батериите с с регенеративната спирачна система.

Локомотив Siemens Desiro Classic VT 642, който е ремонтиран и преоборудван с батерии и регенеративна спирачна система, е началото на проекта. Там, където някога е имало два 275-киловатови дизелови двигателя, сега има два 315-киловатови хибридни захранващи блока, които задвижват влака. Новата система за задвижване цели намаляване на разхода на гориво и на емисиите на парникови газове с 25%. Това се постига чрез натрупване на енергия, генерирана по време на спирането, в батериите – за по-късна употреба.

В допълнение към намаляването на разхода на гориво хибридните агрегати позволяват екологично придвижване на влака в чувствителни или гъсто населени места, като и в зоните на гарите.  Спирачната енергия може да се съхранява в литиево-йонната батерия и се използва за стартиране, ускоряване или за захранване на електроуреди във влака. Самите батерийни модули са разположени върху покрива, където се охлаждат от въздушния поток в горната част на влака по време на движение.

Ако пилотния проект излезе успешен, възможността за конвертиране на съществуващите локомотиви към хибридната технология може значително да ускори налагането на енергоспестяващи трикове за влаковите линии. Тогава няма да е нужно ЖП компаниите да чакат тяхното съществуващо оборудване да се амортизира напълно, за да инвестират в хибридни конверсии на съществуващите локомотиви.

Разработка на Apple за вятърноенергийни технологии генерира и съхранява електричество

Патентна заявка от компютърния гигант Apple твърди, че разработка на голямата ИТ компания е в състояние да съхранява вятърна енергия под формата на топлина и след това да я освобождава в зависимост от търсенето на електричество.

Apple се интересува не само от иновации в областта на компютърните и мобилните технологии, но и преследва нови идеи в други области като например възобновяемата енергия. Нейната заявка за патент за “Производство на електроенергия по заявка чрез съхранена вятърна енергия” е подадена от компанията през юни 2011 г.. Ако се окаже сполучлива, новата технология може да помогне за изравняване на различията между предлагането и търсенето на вятърна енергия.

Тъй като скоростта на вятъра не е постоянна през целия ден и през цялата година, една от най-големите пречки за вятърната енергия е разработването на ефикасни и икономически ефективни модели за съхранение на енергията, генерирана от турбините.

Вместо да преобразува кинетичната енергия от въртенето на витлата на турбината директно в електричество, този дизайн залага на конвертиране на въртенето в топлина, която може да се съхранява и използва за генериране на електричество при поискване.

“По време на работа системата използва набор от въртящи се витла, за да конвертира ротационната енергия от вятърните турбини в топлина, съхранявана във флуид с нисък топлинен капацитет. След това системата избирателно предава топлината от флуида… към работна течност. Накрая системата използва прехвърлената топлина от работния флуид за генериране на електричество” това гласи Заявка за патент с номер 20120326445, подадена в щатското патентно ведомство.

Както се вижда от описанието, топлината, генерирана от турбината, се съхранява във флуид с нисък топлинен капацитет и след това може да се прехвърли към друга (“работна”) течност за използване в производството на електроенергия. Според Apple Insider, топлината ще се генерира от триенето между витлата на вала на ротора, а натрупаната топлинна енергия ще се съхранява в изолирано хранилище до момента, когато става необходима повече електроенергия. Когато системата получи заявка за осигуряване на електроенергия, топлината селективно се прехвърля на “работния флуид”, който ще се създаде пара за захранване на турбина на генератор.

GE лансира своята батерия Durathon за автобуси с нулеви емисии

Изследователският екип на General Electric представи нова батерия на име Durathon, която – според компанията – прави по-евтино електрозахранването на автобуси, които използват чиста енергия. Батерията се използва в тандем с литиева батерия и водородни горивни клетки – комбинация, за която учените казват, че дава възможност на превозното средство да постигне пълна производителност с много по-малка горивна клетка, отколкото беше възможно преди.

Батерията се основава на предишните тестове с двойна батерийна система за хибридни автобуси с чисто гориво, съчетавайки натриева батерия с висока плътност с литиево-йонна батерия с висока мощност. Това решение се базира на предишния опит на учени от Харвард да създадат горивна клетка, която произвежда и съхранява енергия. Идеята е да се съчетава силата на ускорението от литиевите батерии с капацитета за съхранение на натриевите батерии като Durathon.

Пробегът често е проблем при превозните средства, задвижвани с батерии. Въпреки това, статистиката показва, че това не трябва да бъде голяма тревога за автобусните оператори, тъй като по-голямата част от автобусите, особено транзитните, изминават не поввече от 160 км на ден.

GE казва, че през 2013 г. хиляди батерии Durathon ще бъдат изпратени на потребители от сферата на телекомуникациите, работещи на пазарите из Африка, Близкия изток и Югоизточна Азия. В тези области, много места за клетки (там, където са поставени антените и оборудването за електронни комуникации) се захранват с дизелови генератори. Durathon може да осигури резервно захранване за подобни места, засягани от честото спиране на а електроенергията от мрежата.

По-непостоянните възобновяеми енергийни източници като вятърната и слънчевата енергия, които сега се въвеждат в електроенергийните мрежи, може би ще накарат комуналните дружества също да се възползват от тази технология за батерии, тъй като тя може да помогне на производителите на възобновяема енергия да отговорят на строгите правила за свързване в мрежата чрез осигуряване на повече стабилност на на мрежата.

Нов бизнес-наръчник помага на фирмите да направят SWOT анализ за устойчивост

Световният ресурсен институт WRI стартира инструмент, който да помогне на мениджърите по въвеждане на зелени инициативи да комуникират своите начинания към топ-ръководителите, директорите н отдели и останалите служители, за да ги въвлекат в процеса по увеличаване на устойчивостта на дадената компанията.

Безплатният наръчник, публикуван този месец, се основава на анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) – подход, който често се използва от висшите служители за оценка на проекти или инвестиции. Но в случая този подход е адаптиран за анализ на въпроса за екологичната устойчивост.

Все по-голям брой фирми възприемат стратегии за устойчивост, но въпреки това въпросът често остава нишов и не успява да спечели достатъчно внимание на ниво топ-мениджмънт, казва Елиът Мецгер, проектен ръководител в WRI. “Много корпорации вече вършат сериозна работа по решаване на някои въпроси на устойчивото развитие. Сега е времето да се вкарат в действие някои по-амбициозни и по-всеобхватни идеи.”

Според специалиста, ръководството може да бъде полезен инструмент и за бизнес училища, преподаващи SWOT анализ. Това може да помогне устойчивото развитие да бъде по-цялостно включено в основните бизнес дисциплини.

Наръчникът, наречен “sSWOT”, вече е тестван от 13 компании, включително фирмата за офис консумативи Staples и хранителния гигант Danone. Всички тестващи компании са установили, че инструментът им е помогнал за създаването на “общ език” за комуникиране на въпросите, свързани с околната среда, към мениджъри и колеги.

Крушките с нажежаема жичка остават в магазините

Лампи със специално предназначение – под това кодово наименование у нас продължават да се продават крушки с нажежаема жичка. Така родният бизнес “елегантно заобиколи директива на ЕС, според която електрическите крушки с нажежаема жичка трябваше да бъдат изтеглени от пазарната мрежа в края на миналата година, съобщава в. “Преса”. Темата днес кръжи из повечето масови медии.

Други издания напомнят, че Европа разрешава такива крушки да се използват и след 1 януари 2013 година, стига да не са за бита, а за индустрията и транспорта.

Водещ мотив за явлението е ниската цена на крушките с нажежаема жичка. Фактор са и наличностите от тези осветителни тела в повечето магазини за битова техника.

По света има изследвания, които сочат, че новите, “икономични” крушки – имат се предвид компактните флуорисцентни – не са достойна алтернатива на старите такива с волфрамова жичка. Част от аргументите са свързани с това, че при включване имат продължителен период на “мъждиво” светене”, а животът им се съкращава от броя включвания и изключвания. В много случаи не доживяват гаранцията си. Съдържат живак и поради това при счупване са опасни. Освен това евтините модели имат неприятна за окото, дразнеща светлина, а тези, които светят по-поносимо, са много скъпи.

От своя страна другата алтернатива – светодиодното осветление – все още е твърде скъпо и недостъпно за обикновения потребител. Запознати сочат и, че силата на светлината при него не е същата като при останалите алтернативи.

Приемлива алтернатива е халогенното осветление, което обаче не е особено популярно.

Какво мислите вие за битката за новата хитрина на българина, която му позволява отново да купува крушки с нажежаема жичка? Пореден български тарикатлък или закономерно яление на пазара е това? Има ли действително достоийни алтернативи за българския потребител? Какво осветление предпочитате за дома си и за офиса си? Споделете мислите си.

Проучване на Тексаския университет за фракинга бе дискредитирано заради финансови интереси

Университетът на Тексас в Остин оттегли нашумяло проучване на въздействието върху околната среда от добива на газ чрез хидравлично разбиване или така наречния фракинг. Това е противоречив процес, използван за добив на газ от шистови формации, който еколозите сочат като опасен заради висок риск от замърсяване на природата с химикали.

Хидравличното разбиване на скалите освобождава заседналия в тях газ, но това се прави чрез напомпване под земята на смес от множество химикали

Ново разследване разкри, че водещият следовател, Чарлс “Чип” Гроут, има финансови интереси в газовата промишленост. Тях той не е разкрил в своя доклад. В резултат на разследването Крупи се е оттеглил от своята позиция в университета. Реймънд Орбах, директор на Института по енергетика в Тексаския университет, извършил проучването, е подал оставка също.

Докладът на Гроут е озагавен “Да отделим фактите от фантастиката при разработването на шистов газ”. Той бе публикуван на 16 феврурари 2012. В деня на публикуването м Тексаският университет излезе с прес-съобщение, озаглавено “Ново изследване показва, че няма данни за замърсяване на подпочвените води от хидравличното разбиване”. Докладът, отделя фактите от измислицата,твърди, че изследователите са открили как “няма данни за замърсяване на водоносния хоризонт от хидравличните химикали при разлом на земните недра чрез разбиващите дейности”и че “няма течове от хидравлично разбиване в дълбочина”. Освен това замърсяването на подземните води, пишат учените, може да се случи и при конвенционалните нефтени и газови операции и това “не е нещо уникално за хидравличното разбиване”.

Университетът оттегли доклада след като провеждането на независимо разследване, поръчано от университета, разкри, че Гроут има конфликти на интереси, които не е разкрил при проучването. Според Bloomberg News, Гроут е член на борда на директорите на Plains Exploration & Production Co. Там той има 10 000 акции и получава годишна такса, която за 2011 година е възлязла на 58 500 щ.д.

При обявяване на резултатите от независимия преглед университетът подчерта, че “съдържанието на доклада – синтез на различни бели книги, написани за хидравличното разбиване – не е поставено под въпрос за валидиране или критика” и че експертната група за преразглеждане на решението “не е открила доказателства за умишлено изопачаване” от авторите на изследването. Изработено е набор от препоръки относно вътрешните процедури на университета за избягвне на конфликти на интереси и оповестяването им.

McDonalds “опържи” вредните емисии с програма за производство на биодизел

Ако сте любител на природата или най-малкото човек с чувствителен нос, то навярно преминаването в близост до ресторант на McDonalds хвърля в ужас обонянието ви със зловонните талази, които отдушниците бълват от фритюрниците вътре. Но ето, че автопаркът на фирмата в ОАЕ е пропътувал вече над един милион километра, използвайки рециклирани растителни масла от собствените си кухни, превърнати в биогориво по специална програма от юли миналата година.

Компанията обяви по-рано този месец, че е “навъртяла” 1 301 012 км с помощта на преобразуваното гориво, според близкоизточния новинарски сайт AMEinfo.

Използваните растителни масла се събират от ресторантите на популярната верига в емирствата, след това се филтрират и се превръщат в биодизел от Дубайската компания за биогорива Neutral Fuels.

От компанията заявиха, че всичкото събрано олио се превръща в биогориво и чрез използването му камионите са намалили емисиите на парникови газове с около 80 на сто в сравнение със стандартните камиони.

“Само за 17 месеца постигнахме невероятни резултати, които имат значителен принос за намаляването на въглеродните емисии в емирствата”, каза Рафик Факих, управляващ директор и партньор на McDonalnds ОАЕ.

Програмата на ресторантската верига в ОАЕ се смята за единствената по рода си в богатия на петрол регион, който все повече се стреми да развива алтернативни източници на енергия за използване на вътрешния пазар, за да увеличи износа на нефт и да ограничи на своите вътрешни емисии.

Шотландска ВиК планира да си изгради 54MW вятърна ферма

Шотландското ВиК дружество Scottish Water се превърна в най-новата компания, разкрила амбициозни планове за генериране на чиста енергия. Фирмата обяви, че планира да разработи 54MW вятърна ферма върху терена на един от резервоарите на дружеството в стремеж да стане енергийно независима.

Все по-често инвеститори във ВЕИ са предприятия от “традиционни” бизнес-сфери. Снимка: CC: Никол Гордин

Държавното комунално предприятие по-рано този месец потвърди, че е влязло в партньорство с разработчика на вятърна енергия Eneco за изграждането на 18-турбиновия проект Макрич Хил недалеч от Ангъс.

Ако планът се осъществи, той навярно ще има потенциалната възможност да задоволява почти една трета от годишните потребности на комуналното дружество, които се оценяват на 445GWh.

Въпреки това окончателният размер на вятърния парк ще бъде определен след приключване на серия от публична консултация, оценка на въздействието върху околната среда, както и технически изследвания.

Връзката с Eneco идва две години след като шотландският първи министър Алекс Салмънд първият разреши на Scottish Water да си партнира с компании от частния сектор, за да изгради широка гама от проекти за възобновяема енергия, включително вятърни генератори и водноелектрически централи.

Ходът е част от плановете на шотландското правителство да посреща еквивалента на 100% от брутното си годишно потребление на електроенергия от възобновяеми енергийни източници до 2020 г.

Крис Банкс, търговски директор на комунаното дружество, смята, че производството на възобновяема енергия на подходящите места из земята си е “естествено разширение” за едно предприятие за комунални услуги.

Компанията е най-новото попълнение в редиците на сериозните фирми по света, задействали планове да развиват свой собствен портфейл за възобновяема енергия, редом с такива като IKEA, Google и др.

Ски-писта покрита със сняг от обработени отпадъчни води

Използването на изкуствен сняг за ски-пистите не е никаква новост, но един ски курорт в Аризона се отличава именно с това – защото използва изкуствен сняг, направен от пречистени отпадни води. Стопанисващата го организация Arizona Snowbowl е покрила ски-пистите в курорта Флагстаф с пречистени отпадъчни води, създавайки слой пухкав бял сняг за първи път в историята на това място.

Карането на ски в сняг, направен от третирани отпадъчни води, се оказва екологично забавление. Снимка: CC: Флориан Линднер

Мястото, което Arizona Snowbowl управлява, е 700 дка земя, наета от горската служба на САЩ. Тя бе недостъпна доста години, защото местните племена твърдяха, че е свещена земя и не бяха съгласни тя да се използва от когото и да е. Върхът, покрит с третирани отпадъчни води, бе специален за не по-малко от 13 индиански племена.

Сега тази битка изглежда приключена, но пък се появиха твърдения, че третираните отпадъчни води може да се окажат вредни за застрашено местно растение и да насърчат множество нови, устойчиви на антибиотиците микроорганизми, въпреки че повечето учени са съгласни, че пречистените отпадъчни води са напълно безопасни. Въпреки това Флагстаф отговори на тези критики с обещанието да потърси и приложи по-мощно филтриращо оборудване.

Горското стопанство на САЩ пък казва, че използването на пречистени отпадъчни води е най-икономичното и екологично отговорно нещо, което може да направи в такова място с остър недостиг на вода.

Идеи какво да правим с остатъка от коледната елха

Намираме ги изхвърлени къде ли не – а биха могли да ни свършат още работа

Всяка година десетки милиони иглолистни дръвчета биват отсечени, за да украсят домовете ни и да внесат в тях духа на Коледа и новогодишните празници. Какво правим с дръвчето след това? Някой ги трупат на купчини до контейнерите за смет. Или, което ще още по-неприятно – често ги виждаме изхвърлени в двора или градинката зад блока. Естествено, това не е най-доброто, което можем да направим с дръвчето, дало живота си за нашето празнично настроение. Ето някои идеи за малко по-смислени приложения на старото, отсечено коледно дърво.

Дайте му нов дом

Че няма да заживее нов живот, това е ясно, но дървото може да се превърне в обиталище за други, които да заживеят благодарение на него. Можете да го използвате за монтирането на хранилка за птици, например. Друг вариант е – ако имате градина с езеро – да го потопите във водата на езерото –  там водните създания ще намерят убежище, ще се крият и ще излюпват малките си.

Направете си мулч

Това е малко по-трудоемко, но защо не: ако накълцате клонките и ствола на едри стърготини, можете да се сдобиете с чудесен мулч за своите саксийни цветя или за градината си. Всички сме виждали в добре поддържаните паркове и градини как цветните лехи са покрити с такива едри стърготини. Те помагат за запазването на влажността в почвата през лятото, а през зимата са „одеяло“ за земята.

Укрепете цветните лехи

Ако имате градина с цветни лехи, стволът на дръвчето може да ви послужи за направата на ограждение на някоя от лехите. Ако те са разположени на тераси, то с дървения кол можете да укрепите някоя от терасите.

В помощ на земеделието

Ако познавате някого, който се занимава със земеделие, дайте му коледното дръвче след празниците. За тези, които отглеждат растителни култури колчетата за подпиране на високите растения са вечна потребност, а няма по-добро и стройно колче от това от иглолистното дръвче.

Замислете се за промяна

За следващата зима помислете дали да не си купите елха в саксия, тоест с корени, за да я засадите след празниците. Това ще помогне на природата – вместо да й се отнеме едно дръвче, ще й се даде ново. Освен това за няколко години можете да си направите същински иглолистен парк. Ако решите да засадите дръвчето на място, където ходите и друг път – например къща в провинцията или вила – то след няколко години там ще имате огромна коледна елха, която можете да украсите за празниците, подпомогнати от снега навън – и да съберете приятели на неповторим купон.

Как да живеем екологично

Небостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите обитателиНебостъргач в Лондон ще бъде построен от отпадъците на своите

Chartier-Corbasson разкри плановете си изграждането на внушителен... »

Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“Устойчивите сгради са с не повече от 5% по-скъпи от „обикновените“

Колко по-скъпи са устойчивите сгради от онези, които не попадат в тази... »

Европейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на сградитеЕвропейска рамка ще осигури сравнимост на еко-показателите на

Европейската комисия прие серия от нови предложения, които имат за... »

[→YD Recent Posts Widget]

реклама

реклама

Приятели на GreenTech.bg