БГВЕА: ЕВН опитва да „открадне“ милиони от малките ВЕИ производители

Борбата между ВЕИ асоциациите и отбора на ДКЕВР и енерго-дружествата започва да става свирепа

Миналата седмица дружеството с австрийски капитал ЕВН България Елекстроснабдяване АД съобщи, че през третото тримесечие от годината не му достигат над 80 милиона лева, заради „непредвидения“ бум в производството на енергия от възобновяеми източници в югоизточна България, региона, в който ЕВН управлява електроразпределителната мрежа и доставя енергия на крайните потребители. Хвърляйки вината върху „неочакваните“ производители на зелена енергия обаче, ЕВН не казва истината.“ Това заяви в ново прес-съобщение днес Българската ветроенергийна асоциация БГВЕА. Според нея, липсата на пари в ЕВН резултат от собствените й грешки. Управителите й се опитват да прикрият това и да възстановят липсващите пари като доведат до банкрут много производители на енергия от възобновяеми източници – включително много малки български компании и български семейства.

„С помощта регулатора австрийската компания се опитва да компенсира собствената си некомпентентност, като отнеме от „малките хора“, от българските и чуждестранни фирми, които са инвестирали съвсем добсъвестно.“

Според БГВЕА, след като в началото на тази година всичките три регионални електроразпределителни дружества и крайни снабдители – ЕВН, ЧЕЗ, и Е.ОН/Енерго-Про – е трябвало да предоставят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) прогнози за количеството зелени мощности, които очакват да присъединят към мрежите си до средата на годината, ЧЕЗ и Енерго-Про са предоставили точни прогнози. За разлика от тях при ЕВН прогнозата е излязла изключително погрешна. Това, според БГВЕА, е и причината за „липсващите“ 80 млн. лева.

„В момента от ЕВН твърдят, че са били изненадани от броя зелени проекти, които са били присъединени към мрежата през май и юни – и че тези проекти възлизат на „стотици мегавати“ повече, отколкото са били очаквани. Това е трудно за вярване. Всички тези проекти би трябвало да са разполагали със договори или най-малкото становища за присъединяване, издадени от самото ЕВН към началото на 2012 г. Ако и от ЕВН да твърдят, че не са знаели колко мощности са щели да бъдат присъединени, това не ги извинява, защото е трябвало да са наясно. Или в ЕВН са били опасно небрежни, когато са подготвяли своите прогнози, или по някаква причина умишлено са предоставили по-ниски стойности.“

Всичко това, според БГВЕа, е причината ЕВН да подкрепя въведената  през септември такса за достъп до енерго-мрежите, която всички ВЕИ асоциации атакуват в момента чрез протести и съдебни жалби.

Слънчеви острови ще конкурират офшорните вятърни ферми?

На този слънчев остров няма палмови дървета, нито бели пясъци и сини вълни. Но той може да генерира достатъчно електричество за 30 000 души.

Глобалната консултантска и сертифицираща фирма DNV представи проект за плаващи острови от слънчеви панели, които могат да конкурират офшорните вятърни ферми.

Плановете предвиждат пускането на набор от шестоъгълни изкуствени острови, свързани помежду си и носещи 4200 слънчеви фотоволтаични панела. Това значи фотоволтаична площ с размера на футболно игрище. Няколко острова, свързанипомежду си, биха могли да изградят соларен масив с капацитет от 50 MW или повече, които произвеждат достатъчно електричество за 30 000 души.

Концепцията, наречена SUNdy, е възможна при използването на 560W тънкослойни слънчеви панели, които са по-леки и по-гъвкави от традиционните стъклени модули. Това им позволява да се движат по вълните върху повърхността на морето.

DNV казва, че създаването на слънчевите панели на предварително оформени, сглобяеми секции дава възможност за широкомащабно производство на такива „острови“ и за лестното им сглобяване далеч отбрега. Кабели, свързващи островите към електро-мрежата, и плаващи проходи за достъп с цел поддръжка, допълват картината.

Чрез подобни плаващи острови дори и най-гъсто населените градове могат да си позволят да захранват своите икономики с възобновяема енергия.

Плаващите соларни острови са добро решение за градовете, особено в Азия и пренаселените крайбрежни мегаполиси, където има ограничена възможност за покривни фотоволтаични инсталации, а цените на земите са възможно най-високи и неподходящи за наземни соларни инсталации, казват от DNV.

Архаични практики спъват зелените ИТ усилия, предупреждават експерти

Бизнесът губи милиони долари годишно за охлаждане на центровете за обработка на данни далеч повече, отколкото е необходимо, според нов доклад на едно от най-авторитетните индустриални сдружения.

Твърдението е на групата „The Green Grid“, която насърчава най-добрите практики за зелените центрове за данни и е подкрепена от повече от 175 ИТ компании, включително IBM, Google, HP, Microsoft и Intel. Вчера групата публикува доклад, в който се твърди, че ИТ директорите са виновни за преохлаждането на сървърите поради “архаично” разбиране за екологичната толерантност на модерното оборудване. Докладът е озаглавен „Ефективност на центъра за данни и надеждност на ИТ оборудването“.

Разработката заключава, че центровете за данни могат да работят при значително по-високи температури и влажност в сравнение сегашната норма. Това е възможно, „без да се засягат цялостните норми на грешка на оборудването”. Ако това бъде разбрано, то  може да доведе до огромни икономии от на сметките за енергия – и до сериозно намаляване на въглеродните емисии.

„Общото разбиране за ИТ мрежата, сървъра и системите за съхранение на данните е, че това оборудване работи в много тесни граници на външните условия, но това е убеждение на базата на практики в центровете за обработка на данни от 1950“, каза Харкеерет Сингх, съавтор в доклада.

„Тези практики са архаични, те залагат на поддържане на постоянна и тясно определена температура и влажност. На практика модерното оборудване може да понася периоди на много по-голяма топлина и влажност без значим ефект върху нивото на грешките.

В доклада се заключава, че въз основа на исторически данни, „центровете за данни могат да постигнат [оперативни икономии на разходи], без по същество да се засяга надеждността или наличността на услугите, чрез приемането на подходящ режим за контрол на околната среда, който смекчава ефектите от краткосрочна работа при по-високи температури“. Освен това нововъзникващите информационни системи, според анализа, могат да работят при по-високи температури „с малко или дори нулево увеличение на енергопотреблението на сървърните вентилатори“.

„Въпреки че все още не сме готови да се разделим напълно с механичното охлаждане, индустрията бележи постоянен напредък в намаляването на необходимостта от охлаждане благодарение на системи за икономия, по-добро проектиране на центровете за обработка на данни и по-ефективните практики за работа“, казяа Сингх, добавяйки, че индустрията бързо напредва към целта си за „евентуално премахване на необходимостта от механично охлаждане“.

Новият доклад идва малко след друга разработка на „Green Grid“, която предоставя подробна информация относно най-добрите практики за разполагане на безплатни охладителни системи, които управляват температурите в центровете за обработка на данни чрез атмосферния въздух.

Според някои оценки, центровете за данни са виновни за един до три процента от емисиите на парникови газове в световен мащаб, а охлаждането е сред най-енергоемките аспекти на традиционната сървърна ферма.

Нарастващ брой водещи ИТ фирми в момента са ангажирани с програми за подобряване на енергийната ефективност на техните центрове за данни. Целта им е да преминат изцяло към възобновяеми енергийни източници.

Публични вятърни проекти навлизат в Дания

Дания наскоро стартира амбициозна схема за публично участие, предназначена да помогне на страната да постигне своите амбициозни цели за добив на вятърна енергия и за насърчаване на местната подкрепа за проекти за вятърна енергия.

Новият план за обществени ветроенергийни системи се очаква да ускори растежа на зрелия и разрастващ се вятърен сектор в Дания. Вятърът представлява 28% от електроенергийния микс в Дания за 2011 г., според Датската енергийна агенция, в сравнение с 22% година по-рано.

По силата на национален енергиен план, одобрен от датския парламент през март, вятърните турбини следва да предоставят половината от електроенергията, консумирана в страната, през 2020 г.

Датската асоциация за вятърна индустрия казва, че в рамките на новия план се очаква да бъдат инсталирани 1800 мегавата нови вятърни турбини.

В рамките на новата схема, която всъщност влезе в сила през ноември 2011 г., разработчиците на наземни и офшорни вятърни ферми трябва да предложат акции на стойност най-малко 20% от общата стойност на проекта си на местните жители.

Правилата целят не само за да се насърчи създаването на нови проекти за ветрогенератори, но и да се създаде нагласа сред местното население така, че жителите да се превърнат във вятърни предприемачи, обяснява Сьорен Торпструп Лаурсен, инженер в Copenhagen Energy, пред сп. Forbes.

Как става това? Разработчикът създава частна фирма за разпределяне на акции на местния вятърноенергиен парк в дадена област. Наличието на акции трябва да се рекламира в местния вестник. Акциите се предлагат първо на постоянните жители на възраст над 18 г. и живущи в рамките на 4,5 километра от мястото на проекта. След това акциите в обращение стават достъпни и за жителите отвъд 4,5-километровата зона, но само в границите на общината.

Предприемачът няма право да прави печалба от този 20% дял, принадлежащ на общността. Турбините, осигуряващи местния дял от вятърната ферма, трябва да се предлагат на себестойност. Разработчици неохотно приемат тези разпоредби, казват анализаторите. Крепи ги надеждата, че ще убедят местните жители да прегърнат понякога спорните проекти.

Всяка акция, които се продават за 4000 датски крони, съответства на 1000 киловат часа (KWh) от годишното производство от вятърния парк. Инвеститорите с акции споделят разходите, приходите и рисковете на равна нога с разработчика на вятърния проект.

Вятърни турбини под 25 метра, експерименталните и офшорните турбини, изграждани с държавни пари, не са включени в тази схема.

Новата насърчителна схема се основава на система, използвана частично да финансира първата в света офшорна вятърна ферма от ютилити мащаб – Миделгрюнден, една серия от 20 2-мегаватови вятърни турбини, „накацали“ в плитките води на пристанището Копенхаген. Миделгрюнден, която започна работа през 2000 г., генерира 100 000 мегават часа (MWh) годишно, което се равнява на 3% от електроенергията, консумирана в Копенхаген. Десетте южни турбини в проекта са били закупени от кооперация от близо 10 000 частни инвеститори.

Подобно на сегашната насърчителна схема, и инвеститорите в Миделгрюнден са могли да закупят акции на „стъпки“ от по 1000 кВтч. От първата до шестата година след проекта всяка акция е осигурила възвръщаемост от 70 евро годишно (минус 10 евро за поддръжката). Процентът на възвращаемост в тези години е 12.5%, което значи изплащане на инвестицията за 8 години, според Copenhagen Energy.

„Днес, след повече от 10 години, всичките ни пари са се върнали обратно и ще получаваме по около седем процента всяка година на база инвестирания капитал. Хората са доста доволни от това, защото е много по-добре, отколкото да държат парите си в банка, а в същото време правят нещо положително за околната среда,“ казва Ханс Кристиян Сьоренсен, член на управителния съвет на кооперацията, която притежава половината от вятърния парк.

Държавата продава 33% от ЧЕЗ България

Днес, 29 октомври, се очаква държавата да продаде 33-процентния си дял в дружествата на ЧЕЗ България. 63 624 акции на ЧЕЗ Разпределение България и 1650 книжа на ЧЕЗ Електро България се очаква да бъдат търгувани на Българската фондова борса.

ЧЕЗ България е най-голямото електроразпределително дружество в България, обслужващо западна част на страната.

Държавата вече продаде 33-процентните си дялове в останалите две електроразпределителни дружества –  E.он, сега Енерго-Про България, (обслужващо мрежата в Североизточна България) и ЕВН България (обслужващо мрежата в Югоизточна България).

От октомври тази година 100% от акциите на ЕВН България са изцяло собственост на австрийската компания EVN AG.

Очаква се същото да се случи и с Енерго-Про България, въпреки че мажоритарния собственик не е потвърдил предстоящи търгове за изкупуване на миноритарните дялове в българските си дружества.

Търкалящи се колибки предлагат уникално настаняване на колела

Ако утринната хладина ви напомня, че зимата наближава, и неволно се замисляте за предстоящите коледни и новогодишни ваканции, ето една идея за далечно пътешествие – стига да ви допадат нестандартните и понякога екстремни ситуации.

Сгушени в долината Метоу в щата Вашингтон, САЩ, „търкалящите се колиби“ предлагат на гостите си настаняване в няколко уникални еко-къщи на колела. Проектирани от архитектурно студио Олсън Кундиг, тези така наречени колиби са построени за любителитете на природата и предлагат бягство от динамиката на работното ежедневие с необезпокоявания изглед към чудните планински околности.

Колибите предлагат семпло, но удобно настаняване с минимално суетене. Ниско-технологични и проектирани за минимално въздействие върху околната среда, тези малки къщи се състоят от дървена конструкция и стоманена рамка. Имат големи прозорци от пода до тавана. Стъклената им стена се отваря навътре към самостоятелен вътрешен двор.

Всяка колибка е леко повдигната над земята, кацнала върху стоманена основа, която наподобява ръчна количка с колела. Четирите големи базови колела позволяват на къщата да се повдига и мести из района, докато теглото й и задното стълбище “закотвят” постройката на място, като се гарантира, че тя е стабилна.

Интериорът на къщичките включва всекидневна с много отворено пространство и с камина. Обзаведена е с минималистични модулни мебели. Повдигната платформа осигурява място за спане за двама. Има и малък кухненски бокс с хладилник и микровълнова печка. Тук идва по-екстремното, особено за зимата: налице е външна прилежаща тоалетна. Има и баня с вана и душ, която обаче се намира само „на кратка разходка пеша“ в централно разположена лека постройка тип плевня.

Търкалящите се колиби предлагат на гостите си различни забавни дейности на открито, включително туризъм, речен рафтинг, планинско колоездене, пързаляне с шейна с кучешки впряг, голф, риболов, посещение на винарна, както и обиколки с балон.  През зимата може да се карат ски: долината Метоу се отличава с една от най-дългите в света ски писти, която се простира на 193 км.

Цените за настаняване в търкалящите се колиби започват от 135 долара за нощувка за двама.

Щатска фирма превръща възобновяемата енергия в забавление за децата

Едно голямо парче от нашето нисковъглеродно бъдеще, захранвано от възобновяема енергия, е образованието на нашите деца. Важно е следващите поколения да бъдат добре запознати с науката, технологиите, инженерството и математиката, които стоят зад алтернативните източници на енергия. Така те ще могат да създават иновации и да изграждат следващите етапи от икономиката, почиваща на възобновяема енергия.

Обученията с акцент върху възобновяемите енергийни аспекти на науката, технологиите, инженерството и математиката не са непременно важен елемент от основното образование, но ако те се превърнат в забавление, могат да бъдат по-привлекателни за децата и да ангажират по-силно тяхното внимание. Това вярва една малка фирма от Минесота, САЩ. Идеята им си струва споменаването.

Екипът е разработил „Боровото дерби на вятърните турбини“ – един ученически конкурс за проектиране на вятърна турбина, който цели да провокира повече деца да се забавляват с тази тема, да се ангажират и да използват възможностите за обучение в областта на възобновяемите енергийни източници. На децата се дава набор от материали за сглобяване на малки „съоръжения“ за производство на чиста енергия в стил „час по трудово“.

KidWind, „Вятърното дете“, е фирма, специализирана в разработването и разпространението на учебна програма за наука, технологии, проектиране и математика за енергията от възобновяеми източници. Програмата е свободна и с отворен код. Това е дейността на фирмата за последните десет години, но сега тя иска да издигне концепциите за слънчевата и вятърната енергия в обучението на следващото ниво – с комикси и комплекти за възобновяеми енергийни системи. Фирмата се е обърнала към сайта за публично финансиране Kickstarter с надежда да финансира старта на новия си проект.

Компанията вече продава комплекти за научни изследвания на чистите енергийни източици и материали за тях. Но последните им усилия са насочени към разработване на линия нови набори за сглобяване, подкрепени от набор от комикс-герои, наречени “KidWind и приятели”. KidWind – „Вятърното дете“, KidSolar – „Соларното дете“, KidHydro – „Водното дете“ и KidKinetic  - „Кинетичното дете“ (плюс кучето Circuit – „Електрическа верига”) са звездите на серия комикси, които имат за цел да помогнат на децата да свържат по-големи сюжетни линии и концепции за материалите в наборите, с които сглобяват малки ВЕИ съоръжения.

„KidWind и приятели“ е научно-изследователски набор, който ще позволи на учениците да започнат да проучват енергията от възобновяеми източници – и цяло разнообразие от енергийни концепции – в интригуващ формат. Деца и възрастни ще могат да смесват и напасват части от комплектите“, обясняват от фирмата.

Компанията вярва, че този вид проекти има потенциал да ангажира хиляди ученици и да привлече интерес им към чистата енергия, науката за нея и обучението.

Не е ли това една чудесна идея?

 

Къщички в модерно японско еко-село вкарват природата вътре – буквално

В съвместно усилие за хармонизиране на рециклирането, потреблението на вода и консумацията на енергия преди няколко години неколцина граждани, обществени лидери и изследователи се заловили да създадат еко-село за 1000 души в префектура Шига, разположена близо до Киото, Япония. Ето, че тази годинаархитектите от Шига Сумиу Мицумото и Йошитака Куга от дизайнерското студио ALTS Design Office са завършили къщите в Кофунаки, един прекрасен пример за интегриране на природата в жилищата в тази нова еко-общност.

Отвореният интериор на всяка къща в селото използва естествени повърхности от дърво, комбинирани с достатъчно естествена светлина и стратегически разположени чакълени градини, които предизвикат чувство за сменящи се сезони. Малките дървета, сукуленти и храсти леко надничат от интериорните градини. Това е едно съзнателно усилие да се внесе природа вътре в дома, да се втъче в ежедневните дейности на семейството.

Това е контрапункт на традиционното разделение между дома и природата, казват архитектите: „Домът [обикновено] е разделена на външна част и вътрешна част, а природата не се усеща вътре, но [в къщите Кофунаки] външно и втрешно са свързани леко и хората започват да правят пространството така, че [човек] винаги може да почувства гората, да почувства природата и да се наслади на сезона, който настъпва и отминава.

Входната зона се моделира с „дома“ от на традиционната японска къща. „Дома“ е под от сбита земя, исторически използвана за готвене и съхраняване на вода. Това е входното пространство преди човек да пристъпи и да се качи на стъпало, озовавайки се върху повдигнатия под на къщата. Тук, в къщите Kofunaki, „дома“ се трансформира в преходенна площ, смесваща вътрешно и външно благодарение на чакълена градина и подиум от дъски, които действат отчасти като трамплин.

В рамките на къщата, разположена на 130 кв. м., е налице ясното усещане за хармония в припокриването на пространствата и гледните точки в цялата къща; отвореното стълбище и мостът, свързващ офиса на горния етаж и спалните, помагат много в този аспект.

Пространствата са леко разделени с използването на полупрозрачни завеси, вместо с твърди стени, добавяйки „течно“ усещанеза интериора.

Соларен двуместен самолет? Да, казва Sunseeker Duo

Пилотираните соларни полети са реалност от известно време насам, има дори международни полети. До този момент обаче тези пътувания са изцяло „солови“ – в самолета има само един пилот. Екипът, отговорен за създаването на Sunseeker II, възнамерява да промени това чрез създаването на самолет, за който се твърди, че е първият в света двуместен слънчев самолет – с моторизиран планер на име Sunseeker Duo.

Дизайнът на Duo Sunseeker се основава на Stemme S-10, един планер, който е в производство от 1980 година и разполага със сгъваема перка, която се побира в коничния нос въздухоплавателното средство, когато не се използва. Sunseeker Duo надгражда този проект, но прави едновременно с това намалява теглото на Stemme S-10 от стандартните му 645 кг в празно състояние до 270 кг.

Sunseeker Duo има размах на крилата от 23 метра. Витлото се задвижва от двигател с мощност 20 kW, като мощността идва от 72 литиево-полимерни батерии, свързани в серия. Тези батерии могат да съхраняват достатъчно мощност, за да се даде възможност за 20 минути изкачване на пълна мощност. След това пилотът може да остави самолета да се носи, докато едновременно с това се зарежда. Веднъж излязъл над облаците, Duo може да се носи само благодарение на соларната енергия и то в продължение на часове.

В момента  Sunseeker Duo все още в процес на изграждане. За да си помогнат в работата по машината, хората от фирмата са се обърнали към портала за обществено финансиране Kickstarter за набиране на средства. Ако всичко върви по план, ръководителят на проекта Ерик Реймънд планиеа да направи серия от полети из целия свят, като се започне с обиколка на Северна и Южна Америка с цел да се изтъкнат предимствата на слънчевата технология.

В допълнение към това ще се прави и документален филм, който ще проследи напредъка на Реймънд.

Как да живеем екологично

Термалните слънчеви колектори трябва да са изработени от качествени материалиТермалните слънчеви колектори трябва да са изработени от качествени

Слънчевата енергия е ресурсът на живота на нашата планета. Тя достига... »

Шопинг-център в Мексико е изграден от използвани железопътни траверсиШопинг-център в Мексико е изграден от използвани железопътни

CANOVERA Arqutectura наскоро представи нов търговски център, разположен... »

Овална къща със зелен покрив ухае на билки в дебрите на ФранцияОвална къща със зелен покрив ухае на билки в дебрите на Франция

Архитект Патрик надо е проектирал тази овалнакъща със зелен покрив,... »

[→YD Recent Posts Widget]

реклама

реклама

Приятели на GreenTech.bg