Грийнпийс: ядрените стрес-тестове в Европа – недостатъци, пропуски и самодоволство

Ядрените стрес-тестове в Европа разкриват редица недостатъци и пропуски в управлението на ядрените централи на стария континент, алармира Грийнпийс. Еко-организацията възложи на независими експерти да анализират докладите от ядрените регулаторни органи в ЕС. Изследователите стигнаха до тревожни заключения:

 • Съществува алармиращ недостиг на заместващи мощности за атомните централи, включително множество реактори, разчитащи само на дизелови генератори в случай на авария.
 • Някои централи не биха могли да понесат силно земетресение или наводнения.
 • Защитата от радиация е печално недостатъчна в опасните хранилища на отработено ядрено гориво в много страни от ЕС.
 • При тестовете са пренебрегнати сценарии с множество катастрофални събития – каквито имаше във Фукушима.
 • Игнорирани са сценарии със самолетни катастрофи.
 • Никъде не са проверявани обстойно плановете за евакуация, въпреки факта, че голяма част от централите са в рамките на 10 км от европейски градове.
 • Има малко съгласуваност между различните методики за тестване, което прави трудно или невъзможно сравняването на отделните централи.

Изследването е допълнено от независими изчисления (карти), които показват как радиоактивните облаци биха могли да се разпространят в Европа след тежка ядрена авария.

От българското сдружение „За Земята“ обявиха резултатите от проекта във връзка с предстоящите стрес-тестове в АЕЦ „Козлодуй“.

Докладът поставя редица въпроси, които могат да бъдат отнесени и към АЕЦ „Козлодуй”, – казват от сдружението. – Общественото обсъждане на стрес-тестовете на българската атомна централа ще се състои на 5 юли 2012 г. Антиядрената коалиция ще присъства, за да постави своите въпроси – има ли централата готовност за справяне при случаи на тежка авария, земетресение, наводнения и други природни бедствия; готово ли е населението на гр. Козлодуй за евакуация , в случай на нужда; разглеждани ли са сценарии с множество катастрофални събития и т.н.“

БСК: Новите енергийни цени задълбочават проблемите в икономиката

За пореден път ставаме свидетели на решения на ДКЕВР, които водят до задълбочаване проблемите в управлението и развитието на енергийната система и на икономиката, като цяло“, се казва в становище на БСК, разпространено днес по повод новите цени за „зеления“ ток. Публикуваме становището на БСК без редакторска намеса.

…Не може и не трябва енергийните цени да се определят дни преди влизането им в сила, след като са обект на централизирано управление. Това е рецидив в поведението на ДКЕВР, който пречи на бизнеса да планира развитието си, да формира инвестиционната си политика и да създава ясна конкурентна среда. Подобен подход на управление на енергийния сектор, особено в условия на икономическа криза, създава предпоставки за допълнително влошаване на бизнес средата и създаване на нови социално-икономически проблеми в България.

През 2007 г. България прие решение и направи необходимите законови промени за либерализация на енергийния пазар. Последните стъпки по определяне на енергийните цени показват, че сме безкрайно далеч от либерализацията, която е изискване на общата европейска политика и на европейските директиви. Пет години след това решение либерализацията на енергийния пазар не е факт!

С последното увеличение на енергийните цени, в размер над 13 на сто за битовото потребление и над 16 на сто за бизнеса, фактически се увеличава ножицата на кръстосаното субсидиране, което е сред ключовите проблеми в енергетиката. Тази непазарна политика се прехвърля и при топлоподаването. Енергийните цени продължават да бъдат ползвани като инструмент за провеждане на социална политика, което е дълбоко погрешно, непазарно и недалновидно. В този смисъл, приветстваме намерението на Правителството да компенсира социално-слабите потребители на енергия. Това е правилният подход – компенсиране чрез социалните фондове, а не чрез цени! Кръстосаното субсидиране блокира и реализацията на една от основните препоръки на ЕС за повишаване на енергийната ефективност.

Нелогично е увеличението на цените да се обяснява само с въведените в експлоатация нови ВЕИ-мощности. Нереалистично е едва 6 месеца след последната актуализация на цените новите „зелени“ мощности да са се увеличили в размери, водещи до ново 13/16-процентно увеличение на цените!

Сериозен проблем по отношение на ценообразуването е и упоритото прилагане на възприетия разходопокривен метод, който засилва интереса на производителите на енергия да купуват скъпи суровини и оборудване, и да не инвестират в повишаване на производствената ефективност. Те нямат стимул да намаляват разходите си, респективно – себестойността на енергията. Това деформира енергийния пазар, който е в основата на ценовата пирамида и по линията на междуотрасловите връзки води до влошаване на конкурентоспособността на останалите производства, свиване на инвестициите и на работните места. В резултат от този недалновиден подход на управление на цените в енергетиката, налице е непрекъснато увеличение на разходите в този сектор при успоредно свиване на разходите в останалите сектори на икономиката, вкл. инвестиции, работни места, заплати. Всичко това се случва в условия на икономическа криза, когато България се нуждае изключително много от инвестиции и справяне с проблемите на трудовия пазар.

Във връзка с горното БСК настоява за:

 1. Дългосрочно планиране при ценообразуването с цел прогнозируемост и ефективно бизнес планиране;
 2. Развитие на свободен пазар, като не по-малко от 50 на сто от енергията се търгува на него;
 3. Постепенно премахване на кръстосаното субсидиране и прекратяване на ползването на цените на енергията като социален инструмент;
 4. Въвеждане на пазарни механизми при ценообразуването, стимулиращи оптимизирането на разходите на енергийните дружества при успоредно увеличение на инвестициите в тях и подобряване качеството на услугата.“

Забавяли разрешителни за нови фотоволтаични централи заради новите цени за зелен ток?

През последните дни на юни нарочно са бавени разрешителни за нови соларни електроцентрали, най-вероятно заради влизането в сила на новите цени на зеления ток от 1 юли. За това алармираха от Българската фотоволтаична асоциация (БФА).

В сдружението са получени сигнали от компании – нейни членове – за издадена устна забрана за издаване на разрешения за ползване (въвеждане в експлоатация) на енергийни обекти за производство на електроенергия от фотоволтаични инсталации (ФтЕЦ).

Първият сигнал е бил подаден във връзка с ФтЕЦ, изградени на територията на Регионална дирекция за национален строителен контрол – гр. Бургас. Според информация, предадена от служители на споменатата регионална дирекция към представители на фирми от БФА – в лицето на началника инж. Милка Гечева Дирекцията за национален строителен контрол е разпоредила устно – от 14:00 часа на 27, след това през двата следващи дена (28 и 29 юни 2012г.) да не се издават разрешения за нови соларни ферми. Това са разрешителните по чл.17, ал. 1 на Наредба №2 от 31 юли 2003г.

Всичко това става вече съставен от Държавна приемателна комисия Акт №16 (по чл.16 на същата наредба), подчертават от БФА.

След първия сигнал последват сигнали за сходни действия в териториите на дирекции от градовете Добрич, Плевен, Русе, Бургас, Сливен, Ямбол, Варна, Шумен, Силистра, Видин и Хасково. Споменати са и случаи на освободени от длъжност или заплашени с освобождаване служители на регионални дирекции, поради неспазване на устната забрана. Конкретен пример за това е даден относно служители на РДНСК – гр. Видин.

Моментът за подобни действия не е случаен, загатват от сдружението. Събитията се развиват в последните дни на юни, непосредствено преди влизането в сила на новите цени за ВЕИ електроенергията, които са в сила от 1 юли. Тези нови цени за изкупуване на енергия от такъв тип източници не са калкулирани в бизнес плановете на инвеститорите във ФтЕЦ и ще доведат до значителни финансови загуби.

Разпоредена е проверка по случая, отговориха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По поводполучения сигнал „за съмнения за незаконосъобразност при издаването на разрешения за ползване на фотоволтаични инсталации е разпоредена проверка. Тя ще обхване издадените през последните два месеца актове. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени веднага след приключването й“.

ЕС, Япония и САЩ искат от СТО мерки срещу Китай

Европейският съюз поиска създаването на комитет за уреждане на спорове към Световната търговска организация (СТО) относно решението на Китай да ограничи износа на редкоземни елементи, волфрам и молибден. Това е следствие от усилията на ЕС за намиране на решение на проблема с Китай, включително чрез официални консултации в рамките на СТО, които бяха проведени през април. ЕС заедно със своите партньори – Съединените щати и Япония – ще пристъпи към следващата стъпка в съдебните спорове на СТО, търсейки начин да накара Китай да спазва международните си задължения.

Ограниченията, наложени от Китай върху износа на редкоземни елементи и други продукти, са нарушение на ангажиментите към СТО и продължават значително да нарушат дейността на глобалните пазари, създавайки неблагоприятно положение за нашите компании”, каза европейският комисар по търговията Карел де Гухт. „Въпреки крайно ясното нареждане на СТО, направено по-рано тази година, по първия случай със суровинните материали, Пекин не предприе стъпки за премахване на тези ограничения върху износа. Съжаляваме, че ни остава друг избор, освен да търсим съдебно решение.“

На 13 март тази година ЕС, САЩ и Япония поискаха консултации с Китай относно ограниченията при износа на различни суровини, включително редкоземни елементи. Въпреки тези формални консултации, които се състояха в Женева на 25 и 26 април 2012 г., и въпреки нареждането на СТО относно подобни мерки на 30 януари 2012 г., няма признаци, че Китай ще премахне ограниченията.

Китай наложи набор от рестрикции за износа си, включително износни мита, квоти за износ и допълнителни изисквания, които ограничават достъпа до суровини за компаниите извън Китай. Тези мерки значително изкривят пазара и действат в полза на китайската индустрия за сметка на компаниите и потребителите в ЕС и в световен мащаб.

ЕС счита, че тези ограничения са в нарушение на общите правила на СТО, а също и на конкретните ангажименти на Китай за износните мита, с които Китай се е задължила още при присъединяването си към СТО. По-рано тази година СТО потвърди, че китайските ограничения за износа на редица суровини са несъвместими с правилата на СТО.

ЕС оценява екологичните предизвикателства, свързани с добива на суровини, и насърчава всички страни за грижа към околната среда и устойчива политика за добива и потреблението на суровини. Въпреки това ЕС вярва, че ограниченията на износа не допринасят за постигането на тази цел. Има по-ефективни мерки за защита на околната среда, които не представляват дискриминация спрямо чуждестранни индустрии.

Суровините, обхванати от този случай, са различни форми на редки земни елементи, както и волфрам и молибден. Редкоземните елементи, волфрам и молибден имат широк спектър от приложения – във високите технологии и зеления бизнес, автомобилите и машини за производство, химикалите, стоманата и преработката на цветни метали.

Редки земни елементи

Редки земни елементи – това са набор от 17 химически елемента в периодичната таблица, конкретно 15 лантаниди (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, холмий, ербий, тулий, итербий, лутетий), както и скандий и итрий.

Редкоземните елементи имат уникални магнитни, топлоустойчиви и фосфоресциращи свойства. Те се използват за директно производство на високоефективни магнити, метални сплави, фосфор, оптични материали, материали за батерии, керамика, специални абразивни прахове. Тези материали са ключови компоненти на много продукти, като например турбини за вятърна енергия, катализатори за коли, енергийно ефективни крушки, двигатели за електрически и хибридни превозни средства, плоски екрани и дисплеи (LED, LCD, плазма), твърди дискове, автомобилни части, лещи, стъклени апаратури, индустриални батерии, медицинско оборудване или системи за пречистване на водата.

Въпреки, че редките земни елементи често представляват малък дял от крайния продукт, те са незаместими. Тяхната липса може да доведе до нарушаване на цели вериги за създаване на продукти. Китай е монополен доставчик на редкоземни елементи с 97% дял от световното производство.

Волфрам

Волфрамът е много твърд метал, който има важен принос в създаването на циментиран карбид и инструменти от високоскоростна стомана, важни за постигането на високите нива на производителност в индустрията. Той се използва в осветителната техника, електрониката, енергетиката, технологиите за покрития и съединяване, автомобилната и космическата индустрия и медицинската техника.

Китай е най-големият производител на волфрам в света, осигурявайки 91% от общото глобално производство.

Молибден

Молибденът е метален елемент, който основно се използва като сплавен агент за сплави, правейки ги силни и по-устойчиви на топлина поради високата температура на топене на молибдена. Сплавите бива използвани впоследствие за нишки за електрически крушки. Производството на желязо и стомана генерира над 75% от потреблението на молибден.

Китай е водещ производител на молибден в световен мащаб и осигурява 36% от световното производство.

Германия одобри закон за въглеродното улавяне и съхранение

Парламентарна комисия за медиация в Германия одобри компромисен вариант на закон, който ще позволи улавяне и съхранение на въглерод (CCS) в Германия на тестова база, обяви министърът на околната среда Петер Алтмайер.

CCS се разглежда като важна технология, която да помогне за намаляване на въглеродните емисии от електроцентралите и да намали тяхното въздействие за затопляне на климата. Целта е постигане на правно обвързващите цели за справяне с изменението на климата. Технологията обаче е търговски недоказана, скъпа за развиване и спорна от гледна точка на реално екологично въздействие.

Чрез CCS, емисиите на въглероден двуокис се улавят и съхраняват в камери под земята.

Германският проект на закон за CCS бе одобрен от Бундестага (долната камара) през миналата година, но отхвърлен от Бундесрата (горната камара) от съображения за сигурност.

Много граждански групи протестираха срещу идеята за CCS, тъй като хората не без основание се боят, че емисиите – фатални във високи концентрации – могат при един евентуален инцидент да излязат над повърхността на земята и да отровят хората и природата.

Посредническа комисия в сряда одобри нов компромисен вариант на текста, подкрепен от тясно мнозинство, което означава, че преминаването на закона през парламента все още не е гарантирано.

Според компромисния текст, само половината от първоначално планираните 3 милиона тона емисии на CO2 могат да бъдат уловени и съхранявани под земята.

Освен това отделните региони ще имат възможност за маневриране, имайки право да отхвърлят одобрението за подобни проекти.

80% възобновяема енергия до 2050 г. е постижима цел само чрез днешните технологии

По-големият брой изследвания в подобряването на технологиите за възобновяема енергия със сигурност е нещо хубаво. Но нов доклад от американската Национална лаборатория по възобновяема енергия показва, че дори само с днешните технологии за чиста енергия пак бихме могли да постигнем 80% дял на ВЕИ в общия енергиен микс, и то в рамките на следващите 40 години.

В доклада има различни сценарии за развитието на ВЕИ. Според сценария за 80%, вятърната енергия е най-големият източник на енергия, генерирайки приблизително 35% от електроенергията. Биомасата ще генерира около 20%, слънчевата енергия (фотоволтаична и концентраторна) ще съставлява малко над 10%. Водноелектрическата енергия, ядрената енергия и въглищата ще осигуряват по около 10%, а геотермалната енергия ще носи „едноцифрен“ дял.

Най-същественото в доклада е, че според него светът не се нуждае от някаква безумна нова технология или разтърсващо изобретение, за да псотигне това. Не е нужно научната общност да направи някаква пробивна иновация.

Налице е отлична възможност за преход от сега съществуващата, замърсяваща система за добив на енергия към едно по-чисто енергийно бъдеще. Технологиите, които са необходими, са налице.

Това, което остава да се промени, е политическата воля.

Евровегас в Испания – за хората, за природата или просто за печалбата?

Барселона и Мадрид винаги са били конкуренти, не само когато става въпрос за футбол. Сега двата испански града се конкурират за титлата домакин на Евровегас – най-големия в Европа курорт за забавление и хазарт, който предстои да се строи. ОТ него се очаква да създаде много от така необходимите работни места в Испания, където безработицата е огромна. Но дали европейският Лас Вегас, планиран по инициатива на магната Шелдън Аделсън, наистина ще помогне на Испания в борбата й с кризaта – или нещата ще станат още по-зле?

Стотици хора демонстрираха в Барселона по-рано тази седмица, за да протестират срещу проекта Евровегас. Това стана по време на посещението на представителите на Las Vegas Sands, които дойдоха да преговарят с Барселона. Същото се случи и в Мадрид миналия месец, когато Шелдън Аделсън посети столицата.

Много кампании бяха подети от граждански инициативни групи, за да протестират срещу проекта, такива като „Не на Евровегас в Барселона“, „Detengamos EuroVegas“ за Мадрид и Change.org, където над 16 600 души подписаха петиция срещу Евровегас. Причините за надигане срещу този проект са очевидни.

От една страна този казино комплекс в стил Вегас ще предложи на избрания за домакин град „джакпота на заетостта“ – твърди се, че Евровегас ще създаде до 250 000 нови работни места. В момент, когато безработицата в Испания е над 24%, това е съблазнително предложение.

От друга страна обаче Испания може да заложи на развитие с доста по-добри подходи от това да се превръща в нация от сервитьори, чистачи и проститутки. Проституцията сама по себе си не е пряко разгледана в Наказателния кодекс на Испания, въпреки че сводничеството е определено като незаконно. Говори се още, че други, по-неудобни закони могат да бъдат променени, за да се угоди на проекта. Например, Мадрид мжое да отмени забраната на тютюнопушенето, за да привлече проекта на стойност 17 милиарда евро, по данни на „Гардиън“.

Други социални и етични дилеми възникват заради въздействието върху околната среда от подобно колосално предприятие. Този проект ще се нуждае от 36 000 хотелските стаи и 18 000 слот машини. В допълнение, Евровегас ще има нужди, свързани с развитието си, като например големи летища, пътища, колосално потребление на електроенергия и т.н.

Засега не е ясно какви ще са екологичните щети. Районът, където Евровегас би бил изграден в Барселона – Йобергат Делта – не е пустиня, а земеделска земя, където стотици хора в момента отглеждат зеленчуци. Една малка част, около 900 хектара в близост до река Йобергат, е обявена от ЕС за специална защитена зона за дивите птици – част от която в крайна сметка би била заменена от казина.

Делтата на Йобергат е известен с производството на ябълки и пиле “пота блава“. И двете имат 100-годишна история и наскоро получиха отличителния знак за качество PGI. Испанците ще загубят това, ако фермерите бъдат принудени да отглеждат своите насаждения другаде.

Световноизвестният каталунски майстор-готвач Феран Адриа е защитник на Евровегас и смята, че бъдещите ресторанти и хазартни барове трябва да бъдат вдъхновени от каталунската храна. Според него, те ще предлагат местно, екзотично меню. Визията му за Евровегас включва биологични зеленчукови градини и устойчиви продукти. Но дали г-н Аделсън ще го послуша?

Хай-тек боя превръща всяка повърхност в батерия

Презареждащи се литиево-йонни батерии, каквито сега се намират в много мобилни телефони и преносими компютри, един ден ще могат да се пръскат като боя върху почти всяка повърхност. Това може да доведе до появата на ново поколение тънки и гъвкави устройства, казват изследователите.

Батериите, които се напръскват със спрей, могат дори да станат достъпни за широката общественост в хардуерните магазини, добавят учените.

Литиево-йонните батерии зареждат повечето преносими електронни устройства в днешно време, но тяхната структура обикновено ограничава формата им до правоъгълни или цилиндрични форми.

Сега учените са успели да „боядисат“ батерии върху широк спектър от повърхности, включително стъкло, неръждаема стомана, гъвкави пластмасови листове, фаянсови плочки, та дори и извитата вътрешна страна на една чаша за бира.

Ние можем да prewyrnem почти всеки обект в батерия“, кава Нийлам Сингх, специалист по материалознание в Университета Райс в Хюстън.

Той и други изследователи прекарали часове в усърден труд, за да формулират бои, които биха могли да функционират като отделни компоненти на батерия. В търсенето си те разгледали множество разнообразни материали като например въглеродни нанотръби и ултрафини графитен прахове. След това боядисали тези съставки на слоеве, в правилния ред, върху повърхности, за да се създадат работещи батерии.

Боядисването със спрей вече е индустриален процес, така че би било много лесно този метод да се включи в промишлеността“, казяа Сингх.

Батериите, които изследователите нарисували върху девет керамични плочки за баня, могат лесно да захранват 40 червени LED лампи. Една от тези батерии-плочки била напръскана и с със соларен спрей, който улавя слънчевата светлина и я превръща в електричество. Така се подпомага зареждането на батериите. Този опит доказва, че изследователите биха могли да дадат каквато и да е повърхност възможността хем да събира, хем да съхранява енергията.

Материалът, върху който се нанася батерийният спрей, няма значение, установили са учените – това няма ефект върху производителността на устройствата. Иначе казано, тази технология може да намери приложение в широка гама строителни материали и битови вещи.

Изследователите обаче посочват, че произвеждането на тези батерии изисква използването на токсични, запалими и потенциално корозивни материали в среда без кислород и без влага.

Електрическият Nissan Leaf опитва световен рекорд за скорост … назад

Една от ползите от директното задвижване при електрическия мотор е, че – поне на теория – човек може да кара напред толкова бързо, колкото и назад. Но това е само теория … А дали ще се докаже на практика?!

В опит да рекламира своя електрически модел LEAF, Nissan е наела професионалния шофьор Тери Грант да се опита да постави нов световен рекорд по каране назад.

Рекордът по каране назад на Leaf няма да е лесен и ще бъде голямо предизвикателство“, призна Тери. Той споделя, че би предпочел да го направи по хубав, прав и равен път на асфалт, а не на стръмен наклонен участък, какъвто е избран за трасе на експеримента.

„Хълмът не само се изкачва, но също така е пълен със завои и препятствия. Това е изключително технически тест на скорост и концентрация. Но въпреки рисковете, силата и целостта на дизайна на Nissan Leaf ми дават увереност. Каквото и да стане, знам, че съм на път да завърша уикенда със сериозно изкривяване на врата си!“

 

Петролен бос: глобалното затопляне е инженерен проблем

Главният изпълнителен директор на Exxon Mobil Рекс Тилерсон заяви в сряда, че усилията за справяне с изменението на климата трябва да се съсредоточат върху инженерните методи, свързани с адаптиране към изменящите се метеорологични модели и покачването на морското равнище, а не върху опитите да се елиминира използването на изкопаеми горива.

Тилерсон каза още, че хората открай-време се адаптират към промените, затова правителствата трябва да създават политики, които да се справят с повишаващите се температури на Земята.

Промените в климатичните модели, които изместват областите на растениевъдство – ние ще се адаптираме към това. То е инженерен проблем и той има инженерни решения“, коментира Тилерсон в презентация пред Съвета за външни отношения в САЩ.

Факторът страх, заради кото хората искат да се изхвърлят да кажат „ние просто трябва да спрем това“, аз не го приемам“.

Exxon Mobil, един от най-върлите критици на изследванията на промените в климата, призна под ръководството Тилерсон, че предизвиканите от човека емисии са допринесли за промяната на климата на планетата. В момента компанията поддържа данъчното облагане на въглеродните емисии.

Според Тилерсон, проблеми като бедността в световен мащаб са по-належащи от борбата с промените в климата. Според него, милиарди хора без достъп до енергия ще се възползват от доставките на петрол и газ. „Те ще се радват да изгарят изкопаеми горива, защото качеството на живота им ще нарасне неизмеримо“, каза той. „Ще спасите милиони, милиони човешки животи, ако позволите изкопаемите горива да стигнат до части на света, които не разполагат с тях“.

Как да живеем екологично

Шопинг-център в Мексико е изграден от използвани железопътни траверсиШопинг-център в Мексико е изграден от използвани железопътни

CANOVERA Arqutectura наскоро представи нов търговски център, разположен... »

Овална къща със зелен покрив ухае на билки в дебрите на ФранцияОвална къща със зелен покрив ухае на билки в дебрите на Франция

Архитект Патрик надо е проектирал тази овалнакъща със зелен покрив,... »

Японска плетачна техника вдъхновила хитра конструкция за… детски пясъчникЯпонска плетачна техника вдъхновила хитра конструкция за… детски

Проектирането на пясъчник за деца изобщо не изглежда голямо... »

[→YD Recent Posts Widget]

реклама

реклама

Приятели на GreenTech.bg